Tagged: Hartanah RSS

 • linuxpro 2:51 pm on 03/03/2012 Permalink
  Tags: borang 14A, cara tukar nama, geran, Hartanah, memorandum of transfer, Panduan Prosedur Permohonan Pendaftaran Pindah Milik Harta Tanah, pindahmilik   

  Jika anda membeli rumah atau tanah, anda tentu perlu menukar hak milik hartanah tersebut. Begitu juga jika anda diberi sesuatu hartanah oleh ibu bapa, saudara ataupun tunang anda, pertukaran perlu dilakukan. Ingat, hakmilik/geran adalah kad pengenalan hartanah. Penama yang tercatat dalam geran adalah pemilik hartanah tersebut walaupun bayaran dibuat atau hartanah diusahakan oleh orang lain.

  Soalnya, bolehlah urusan pindahmilik diuruskan oleh anda sendiri? Jawapannya tentu boleh, terutama jika tanah dan rumah tersebut dibeli secara tunai. Kalau menggunakan loan bank atau tanah tersebut masih digadaikan kepada pihak bank, tentu lebih baik melibatkan peguam. Susah beb kalau nak urus sendiri.

  So di sini aku cerita sikit la tentang kaedah pindah milik atau tukar nama ni hasil pengalaman aku berurusan di pejabat tanah daerah Selangor. Apa yang aku bagitau di bawah lebih kepada jual beli tanah standard secara tunai. Kalau pindahmilik melibatkan pembiayaan, kediaman strata atau bukan harta tanah standard, ia berbeza dan akan mengambil masa. Begitu juga setiap negeri mungkin berbeza sedikit syarat-syaratnya.

  Secara umum, urusan tukar atau pindah milik di Malaysia diuruskan di Pejabat Tanah dan Daerah/Galian di Malaysia. Terdapat tiga langkah dalam prosedur pindah milik (i) Proses penyaksian, (ii) Proses taksiran duti setem LHDN dan (iii) Proses pendaftaran/geran di pejabat tanah.

  (i) Proses Penyaksian
  Proses penyaksian menggunakan Borang 14A Kanun Tanah Negara (PINDAHMILIK TANAH, BAHAGIAN ATAU PAJAKAN) yang boleh diperolehi secara percuma di pejabat tanah. Borang ini perlu diisi oleh semua penama pembeli/menerima dan penjual/pemberi yang tercatat nama dalam geran. Proses penyaksian boleh dilakukan di hadapan peguam atau pentadbir tanah. Bezanya peguam kena bayar, depan pentadbir tanah free of charge sebab memang kerja dia. Kalau geran berstatus Tanah Simpanan atau Rezab Melayu, penyaksian mestilah di hadapan pentadbir tanah. Paling penting semua pembeli dan penjual mesti hadir semasa penyaksian dalam borang ini dilakukan.

  Semasa kaedah penyaksian dilakukan, pastikan beberapa dokumen dibawa, jika tidak anda memang mencari nahas! Buat kerja sia-sia dan anda dipersilakan berangkat pulang dan datang keesokkan harinya. Dokumen tersebut adalah :
  1. Kad Pengenalan (Penjual dan pembeli)
  2. Geran hakmilik ASAL
  3. Borang 14A (Wajib diisi dengan PEN DAKWAH BASAH HITAM atau DITAIP sahaja)
  4. Sila bawa Sijil Kelahiran Asal jika melibatkan tanah rezab Melayu
  5. Lampirkan Surat Pemegang Amanah jika berkaitan
  6. Lampirkan Surat Kebenaran Pindah Milik/Gadaian jika geran tercatat Sekatan-sekatan Kepentingan / Kaveat

  Kalau semua ada, selepas isi, disemak dan semuanya betul, Borang 14A tersebut akan ditandatangani oleh semua penjual, pembeli dan peguam/pentadbir tanah. Selesai proses pertama.

  Tips : Satu lagi dan agak penting, sila bawa bersama Borang Taksiran LHDN untuk ditandatangani oleh penjual/pembeli. Sebabnya borang ni akan diserahkan kepada LHDN selepas proses penyaksian. So tentu tidak berbaloi untuk penjual dan pembeli bertemu sekali lagi semata-mata untuk tanda tangan. Tentu lebih susah jika melibatkan penama yang ramai. Begitu juga salinan Kad Pengenalan depan dan belakang semua yang terlibat perlu dibuat sekurang-kurangnya 3 salinan.

  (ii) Proses Taksiran Duti Setem LHDN
  Proses penyaksian di atas tadi dan proses kedua ini boleh dilakukan pada hari yang sama. Namun, proses kedua ini mengambil masa biasanya dua minggu untuk diselesaikan. Proses taksiran memerlukan penjual/pembeli mengisi dan menandatangani Borang Permohonan Taksiran Pindah Milik Harta Tanah (Borang PDS 15). Saya dah sebut di atas, proses tandatangan hendaklah diambil semasa semua penjual/pembeli berkumpul untuk menandatangani Borang 14A. Borang PDS 15 ini boleh diserahkan oleh sesiapa sahaja atau wakil ke pejabat LHDN.
  Dokumen penting yang perlu diserahkan adalah :
  1. Borang PDS 15 yang diisi dan ditandatangani pembeli/penerima dan penjual/pemberi (Pastikan alamat pembeli/penerima betul kerana surat taksiran LHDN akan dihantar ke alamat tersebut)
  2. Salinan Borang 14A
  3. Salinan geran
  4. Salinan kad pengenalan semua pembeli/penjual

  Setelah diserahkan, anda boleh balik dan sila tunggu surat Notis Taksiran Pindah Milik Harta Tanah yang menyebut berapa duti setem yang anda (pembeli) perlu bayar kepada LHDN. Surat tersebut akan sampai kepada anda dalam tempoh dua minggu selepas penyerahan. Anda juga boleh menyemak status sama ada taksiran hartanah tersebut sama ada sudah selesai atau belum secara online di laman web Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) dengan memasukkan no. adjudikasi atau no. kad pengenalan anda.

  Kiraan jumlah duti setem yang dikenakan untuk pindah milik harta tanah adalah seperti berikut :

  Nilai Taksiran Peratusan Duti Setem
  RM 100,000 pertama 1%
  RM 100,001 hingga 500,000 2%
  RM 500,001 dan selebihnya 3%

  Setelah menerima surat notis taksiran tersebut yang tercatat jumlah duti setem dan nombor adjudikasi, anda hendaklah membayar duti setem di pejabat LHDN dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis tersebut. Duti setem boleh juga dibayar secara online dengan mencatatkan no. adjudikasi taksiran tersebut. Anda akan diberikan/mencetak Sijil Setem untuk diserahkan kepada pejabat tanah nanti.

  Jika lewat, anda akan dikenakan penalti di bawah Seksyen 47A, Akta Setem 1949 sebanyak RM25.00 atau 5% daripada nilai duti, yang mana lebih tinggi jika disetemkan dalam tempoh 3 bulan selepas tempoh masa untuk setem. Penalti akan bertambah sekali ganda jika dibuat selepas tempoh 3 bulan tetapi sebelum 6 bulan daripada masa tersebut. Jika selepas 6 bulan penalti akan bertambah sekali ganda lagi. Moralnya, terima surat terus buat bayaran duti setem (penyeteman).

  Tips : Semasa menunggu surat notis taksiran LHDN ni tiba, pembeli dan penjual boleh menguruskan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses ketiga nanti. Antaranya adalah bil bayaran Cukai Tanah Tahun Semasa dan Cukai Taksiran (Pintu) Tahun Semasa atau surat/resit pengesahan Majlis Perbandaran. Lebih banyak dokumen perlu disediakan jika pindahmilik melibatkan hartanah syarikat, pertubuhan, pemegang amanah, surat kuasa, pihak berkuasa negeri (low cost), gadaian dan kaveat.

  (iii) Proses Pendaftaran/Geran dan Pejabat Tanah
  Proses ini dibuat di pejabat tanah atau pejabat pendaftar di mana hak milik hartanah tersebut dikeluarkan. Ia melibatkan penyerahan dokumen-dokumen berkaitan kepada pihak pejabat tanah sebelum geran baru/perubahan dikeluarkan/dibuat. Dokumen boleh diserahkan oleh pembeli atau wakil.

  Dokumen asas yang perlu diserahkan adalah seperti berikut :
  1. Borang 14A asal
  2. Hakmilik/Geran asal
  3. Sijil Setem LHDN
  4. Notis Taksiran LHDN asal
  5. Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang penjual/pemberi
  6. Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang pembeli/penerima
  7. Salinan resit/bil Cukai Tanah Tahun Semasa
  8. Salinan resit/bil Cukai Taksiran (Pintu) Tahun Semasa atau surat/resit pengesahan Majlis Bandaran

  Cukai Tanah Tahun Semasa boleh disemak di pejabat tanah. Cukai Cukai Taksiran (Pintu) Tahun Semasa pula boleh diambil di Majlis Bandaran. Jika hartanah tersebut belum dikenakan cukai pintu, sila dapatkan surat pengesahan tersebut daripada Majlis Bandaran.

  Sekiranya pindah milik melibatkan hartanah tertentu atau individu khas, beberapa dokumen tambahan perlu disertakan, iaitu :
  1. Sijil Kelahiran Pembeli/Penerima – jika melibatkan Tanah Rezab Melayu
  2. Surat Pemegang Amanah – jika melibatkan bahagian tanah tidak mencukupi atau penerima tidak cukup umur
  3. Salinan Surat Kuasa Wakil dan berdaftar di pejabat tanah – jika melibatkan kuasa tertentu
  4. Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri – jika melibatkan pihak berkuasa negeri seperti pembelian rumah kos rendah
  5. Surat Kebenaran Pemegang Gadaian – jika melibatkan hartanah yang masih digadai
  6. Surat Kebenaran Pemegang Kaveat – jika melibatkan hartanah yang ada sekatan kaveat
  7. Salinan Surat Nikah/Daftar Perkahwinan – jika pindah milik melibatkan suami isteri
  8. Salinan Sijil Kelahiran – jika pindah milik melibatkan anak-beranak/adik-beradik
  9. Jika pindakmilik melibatkan hartanah syarikat – lebih banyak dokumen disediakan melibatkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), memorandum serta article.
  10. Jika pindakmilik melibatkan pertubuhan – lebih banyak dokumen disediakan melibatkan carian Pendaftar Pertubuhan (ROS), senarai AJK, Akta Perlembagaan pertubuhan serta minit mesyuarat berkaitan.

  Setelah dokumen disemak pegawai pejabat tanah dan semuanya lengkap, anda dikehendaki menjelaskan bayaran pendaftaran pindah milik yang jumlahnya (di Selangor) adalah seperti berikut :

  Nilai Taksiran Jumlah Bayaran
  Tidak melebihi RM50,000 RM50
  RM50,001 – RM200,000 RM200.00
  RM200,001 – RM500,000 RM 400.00
  RM500,000 – RM1,000,000 RM500.00
  Melebihi RM1,000,000 RM1,500.00

  Perlu diingatkan penyerahan semua dokumen dalam proses ketiga ini hendaklah dilakukan dalam tempoh 3 BULAN DARI TEMPOH PENYAKSIAN BORANG 14A. Sebab itulah proses pada langkah kedua (duti setem) perlu dilakukan segera. Jika penyerahan dokumen dalam proses ketiga ini dilakukan selepas 3 bulan dari tempoh penyaksian, anda akan dikenakan penalti SEKALI GANDA daripada nilai bayaran pendaftaran pindak milik di atas.

  Setelah pembayaran dibuat, anda akan diberikan resit dan Penyata Perserahan pejabat tanah. Serahkan kepada pegawai pejabat tanah untuk direkodkan dan anda boleh pulang ke rumah. Insya Allah, dalam tempoh 3 hingga 7 hari hakmilik/geran yang baru akan dikeluarkan. Anda sebagai penerima/pembeli atau wakil (perlukan surat wakil) bolehlah datang bersama Penyata Perserahan untuk mengutip hakmilik/geran baru tersebut. Perlu diingatkan juga bahawa denda pungutan lewat (kecuali Hakmilik Strata) sebanyak RM100.00 boleh dikenakan jika pungutan tidak dibuat dalam tempoh 7 hari bekerja selepas tarikh pendaftaran pindahmilik.

  Berapa lama proses pindahmilik ini? Secara ringkas, minima masa yang diperlukan jika tidak melibatkan kebenaran pihak berkuasa negeri, gadaian, kaveat, harta syarikat atau pertubuhan, prosesnya adalah dalam tempoh 3 minggu sahaja. Proses penyaksian (1 hari), proses notis duti setem (10 – 14 hari) dan proses pendaftaran/geran (3 – 7 hari).

  Namun, jika anda melakukan pindah milik menggunakan perkhidmatan peguam, anda akan dikenakan bayaran upah guaman. Anda boleh melihat dan mengira jumlah upah guaman (melibatkan Perjanjian Jual Beli S&P) di laman web saya tanahdanrumah.com. Begitu juga upah guaman untuk loan agreement serta pengiraan duti setem boleh disemak di website tersebut dengan klik url di bawah :

  Yuran Peguam (Perjanjian Jual Beli S&P)
  Yuran Peguam (Pembiayaan Bank)
  Kira Duti Setem LHDN untuk Pindah Milik

  Disediakan oleh

  Najahudin Lateh

  http://www.rumahpuncakalam.net

  1 Mac 2012

   
 • linuxpro 3:26 am on 05/04/2011 Permalink
  Tags: , Hartanah, ,   

  Rumah aku di Alam Budiman telah dijual : Siri 1 (Rumah) 

  Location! Location! Location! adalah wirid biasa yang dicadangkan oleh pakar hartanah kepada kita untuk mencari rumah. Bukan sahaja bagi pelabur hartanah tapi juga pada orang biasa yang mencari rumah peneduh hujan. Namun, mungkin orang biasa juga boleh menjadi pelabur yang bijak bila meluat tinggal di situ atau lebih selesa di tempat lain. Lantas risikonya agak kurang. Rumah di lokasi baik akan menjadi rebutan. Justeru, anda tidak perlu berfikir panjang untuk menjual atau menyewakannya dalam masa yang singkat.

  Lokasi yang terbaik adalah lokasi yang laris untuk disewa atau bernilai komersial serta berpotensi untuk meningkat nilai hartanahnya. Itu terpulang kepada seorang invester sama ada membeli rumah untuk disewa (+ve Cashflow) atau untuk dijual (Capital Gain). Untuk sewaan sebaiknya rumah apartment dan guna pembiayaan dengan jumlah sewaan dengan ditolak kos maintainance / assessment boleh cover bayaran bulanan. ‘ROI ok’, kata otai hartanah. Untuk dijual biasanya rumah landed dengan bayaran tunai yang banyak untuk elak kos lawyer, valuer atau lock in penalty. Selain itu faktor lain seperti kepadatan penduduk, akses jalan, lebuh raya. kemudahan asas, stesen bas, LRT, kilang, hostipal, sekolah, Tesco, Gaint dan sebagainya. Jangan lupa pula menjenguk wujud atau tidak McDonald atau kedai mamak Khulafa (sebab ada WIFI free) di situ. Lokasi rumah di Bukit Jelutong tentu lebih baik dari Bukit Beruntung kan.

  Buatlah sedikit kajian tentang harga sewa di lokasi idaman. Biasanya di lokasi strategik, anda tidak perlu bimbang dengan harga sewa, pasti berbaloi dengan bayaran bulanan pembiayaan anda. Mungkin anda berfikir untuk membeli banglo murah di Serendah dengan harga RM100K dan bayaran pembiayaan yang rendah, tapi adakah akan ada penyewa yang sanggup walaupun sewanya RM300 sebulan. Biasanya lokasi idaman kita adalah lokasi yang kita paling arif dan dekat dengan kita. Mungkin lokasi itu berdekatan dengan rumah kita, tempat kerja kita atau tempat kita pernah belajar. Bagi bekas pelajar UiTM Shah Alam contohnya, melabur di lokasi Seksyen 2, Seksyen 7 atau Seksyen 16 tentu lebih mudah kerana anda tentu arif dengan lokasi keliling UiTM itu, dengan rumah dikehendaki penyewa, dengan masalah-masalahnya dan tahu pula kadar sewa ‘harga patut’ di situ.

  Dari aspek muamalat Islam, terdapat beberapa kontrak pemilikan rumah di Malaysia. Dulu kontrak yang popular digunapakai oleh bank dan dalam pembiayaan perumahan kerajaan adalah Al-Bai Bithaman Ajil (BBA). Namun, atas beberapa isu (akan dihuraikan dalam siri seterusnya), kontrak lain terutamanya Musyarakah Mutanaqisah, Al-Ijarah Thuma al-Bay’ atau Ijarah Muntahiyah bi Tamlik telah mengambilalih dan lebih diterima umum hari ini (Kecuali dua tiga bank yang ketinggalan perahu yang masih menggunakan BBA). Namun, dalam siri menyentuh rumah atau ‘subject matter’ ini aku nak lihat ia sebagai salah satu rukun jual-beli (al-Bay’). Rukun ‘subject matter’ mempunyai syarat-syarat sahnya yang tersendiri antaranya :
  (a) hendaklah wujud dan boleh diserahkan (Kecuali dalam jualan Salam, Istisna’ dan sebagainya);
  (b) adalah bersih, suci dan bukan diharamkan;
  (c) adalah berfaedah menurut syarak;
  (d) adalah bernilai menurut Islam;
  (e) adalah kepunyaan penjual atau wakilnya;
  (f) diketahui oleh penjual dan pembeli tentang jenis, kadar dan sifatnya.

  Menyentuh tentang rumah dan lokasinya ini, sekitar tahun 2003 semasa aku tinggal di Kajang walaupun bertugas di Shah Alam, ketika merayau-rayau melihat alam, aku cukup tertarik dengan senibina di kawasan perumahan di Bandar Sungai Long. Cantik, tersusun dan futuristik. Tapi sayang, location! location! location! tidak menepatinya, sangat jauh walaupun tenang menghijau.

  Sekitar April 2007, semasa pilihanraya kecil DUN Ijok yang menemukan MB Selangor sekarang dengan lawannya seorang India, aku beberapa kali berulang-alik dari Shah Alam ke sekitar Ladang Tuan Mee. Jalannya cukup sunyi, iaitu jalan yang dicita-cita menjadi Lebuhraya Shah Alam – Bakar Arang. Jalan itu bermula di Bukit Jelutong sejauh 15 kilometer hingga ke Puncak Alam kemudian membelok sejauh 15 kilometer lagi menuju ke Pekan Ijok. Anda kenal bukan Puncak Alam lima tahun lepas, umpama padang jarak padang tekukur dari aspek komunitinya, justeru kita tentu boleh membayangkan bagaimana jalan itu cukup sunyi dan menghantukan ketika waktu tengah malam.

  Ketika itu sebenarnya zaman berlalu serangan terhadap ‘pencabulan’ tanah dan bukit sekitar Rezab Hutan Simpan Bukit Cerakah. Aku tidak lupa bagaimana MB Selangor ketika itu diganyang (ya konspirasi pemilihan ketika itu) hinggakan PM sendiri menaiki helikopter meninjau kawasan 3000 ekar yang dipawah 99 tahun kepada 35 pemaju ‘terpilih’ itu. Akhirnya, daripada pemaju-pemaju itu lahirnya Sunway Kayangan, Kayangan Height, Cahaya Height, Subang Impian, Desa Nusarhu, Sunway Alam Suria, Perdana Height, Puncak Perdana, Greenville dan tidak dilupakan Alam Budiman. Sebetulnya aku tengah mencari rumah yang terbaik waktu itu. Untuk tujuan investment. Ketika berulang-alik itu aku perasan satu kawasan pembinaan yang baru. Fasa I baru bermula. Aku terkesan dengan senibinanya yang seakan-akan sama dengan konsep binaan di Sungai Long. Atas faktor mendahulukan urusan lain yang lebih aula, aku terlupa untuk singgah jenguk di situ.

  Beberapa bulan kemudian, ketika dalam satu ekspedisi Jurulatih Utama ICT Selangor di Kuantan, salah seorang rakan aku menceritakan tentang perumahan yang dia baru tengok. Cukup hebat dikempen untuk beli, walaupun dia akhirnya tidak beli. ‘Fasa I dah ‘sold out’, sekarang dah dibuka fasa II’. Alam Budiman katanya, rumah batu merah, British style. Aku cukup teruja. Bila balik, tanpa berlengah waktu aku terus ke lokasi yang disebutkan. Memang betul, fasa II sedang dijual. Type Sri Tilia, Sri Raya dan bangunan komersial.

  Melingkungi pelan keseluruhan tapak dan senibinanya, aku percaya inilah rumah yang aku cari. Semua ada dari surau, dewan, kedai hinggalah tasik dan taman mainan di setiap lorong. Aku tanya type yang paling murah, ‘Sri Tilia’ aku diberitahu. Akhirnya aku tertarik dengan satu lokasi, rumah depan kawasan lapang, dekat tasik dan depan taman mainan, jauh dengan laluan utama. Tapi sayang, aku tidak boleh booking hari itu. ‘Location survey’ belum buat. Lagipun aku bukan hidup seorang. Aku punya keluarga, paling kurang orang rumah mesti bersetuju. Aku balik dulu.

  Di rumah, aku mula buat tinjauan melalui internet. Selain website pemajunya, Sin Heap Lee (SHL) Development Sdn. Bhd. aku layari, aku tinjau-tinjau juga beberapa laman web dan forum melalui bantuan lebai Google. Aku bertemu dan bersatu dengan satu forum bakal komuniti Alam Budiman yang menggunakan server Malaysia Real Estate. Forum ini tidak lama kerana kemudiannya diganti oleh forum dengan domain sebenar kemudiannya dan aku turut daftar dengan nickname farisi@linuxpro. Di website HSL, aku sudah ‘mendaftar secara maya’ dengan type Sri Tilia yang catatannya begini :


  SRI TILIA 1
  Std. lot size : 22′ x 65′
  Gross built up : 2,160 sq. ft.
  No. of units : 84
  Year of completion : 2008

  Ikut perancangan SHL, fasa I (siap 2007) mengandungi rumah berkembar dua tingkat type Embun (22′x65′), Senja (22′x70′), Bayu (24′x70′) dan Anggun (28′x70′); Fasa II (siap 2008) type Sri Tilia (22′x65′) dan Sri Raya (22′x70′); Fasa III type Impiana (siap 2009)(22′x70′); Fasa IV (siap 2010) type Suria (22′x70′) dan fasa terakhir (siap 2011) type Budiman (22′x70′). Semua fasa-fasa ni harganya berlainan dan semakin mahal dari satu fasa ke satu fasa walaupun keluasannya adalah sama. Cukuplah anda bayangkan dalam tempoh tiga tahun perbezaan harga type Senja dengan Budiman walaupun keluasan yang sama adalah 50K.

  Selang empat hari kemudian aku datang lagi. Kali ni berdua. Tidak perlu masa yang panjang, persetujuan dicapai. Ketika menghulurkan cek RM2k sebagai booking, aku begitu terkejut. ‘Semua lot depan tanah lapang tu dah habis pagi tadi!’, kata kak cik yang jual tu. Aduh! Cepatnya ‘pisang goreng’ ni. Empat hari lepas banyak lagi yang tidak ‘diwarnakan’ ruang lot, tapi petang tu semuanya dah licin. Akhirnya, dalam keadaan terpaksa aku booking juga satu lot di belakang lorong cadangan asal. Aku pilih lot PT6440.

  Soalnya kenapa aku pilih rumah di Alam Budiman, seluas 50 ekar itu? Selain senibina, aku pilih juga atas faktor harga, kehijauan dan jauh kesesakan. Anda kenal Shah Alam bukan? Mana ada tanah yang murah di situ. Rumah 250K ke atas adalah nilai biasa bagi rumah dua tingkat berkembar masa tu. Sekarang nak cari 300K ke bawah memang tak jumpa. Itupun bila malam panas membahang sambil menghidu asap kenderaan dan kilang. Jadi tidak pelik bila kawasan dan bukit U9 hingga U12 di bawah pentabdiran MBSA ditarah dibuka, ramai orang muda terus melamarnya. Selain harga yang masih boleh tahan, udara hijau agak membantu. Kepadatan Shah Alam dan kerakusan projek telah menolak pembangunan luar dari lingkungan sebenar kuasa MBSA. Hasilnya, Alam Budiman di U10 berjiran dengan Saujana Utama, Kuala Selangor di utara dan Meru, Klang di barat laut.

  Namun, itu bukan faktor utama. Seperti aku sebutkan aku beli rumah tahun 2007 tu untuk invest. ‘Beli dan jual’. Walaupun bukan beli secara tunai atas upaya kewangan bukan banyak sangat, tapi Alam Budiman aku rasakan pelaburan yang berbaloi dua tiga tahun kemudian. Kalau anda melihat master plan MBSA aku yakin anda faham. Dengan laluan perhubungan yang menjalar, NKVE, Gutrie, link ke Sprint, ditambah dengan tertegaknya UiTM Puncak Perdana bersebelahan dengan Alam Budiman, begitu juga Puncak Alam yang akan ‘hidup semula’ dengan UiTM di situ mula dibuka 2009, ini semua menjadikan tepian laluan 15 kilometer ini suatu yang menarik.

  Akhirnya, aku selamat menandatangani perjanjian jual beli pada 20.09.2007. Asalnya rumah itu untuk pelaburan, untuk disewa bukan untuk didiami. Namun, pertengahan tahun 2009, ketika kunci rumah diterima, isteriku telah ditempatkan di UiTM Puncak Alam. Mahu tidak mahu, aku terpaksa berpindah ke area yang lebih dekat. Bagai sudah dijanjikan, rumah yang patutnya disewa menjadi mangsa renovation dan kemudiannya dihuni oleh kami sekeluarga.

  Dengan bimillahir rahmanir rahim, aku mula tinggal di lot PT6440, yang kemudiannya menjadi No. XX, Jalan Pulau Lumut U10/75X mulai 08.08.2009, seminggu dua sebelum Ramadhan menjelma. Tidak lupa, genap setahun kemudian, aku sudah mula mencongak untuk menjualnya.

  Siri Sebelum Ini :
  - Pengenalan [Siri Pengenalan]
  - Pembeli
  - Penjual
  - Rumah
  - Harga
  - Akad
  - Agent / Negotiable
  - Valuer
  - Bank & Pembiayaan
  - Lawyer
  - Isu-isu Syariah dalam Jual-beli Rumah

   
 • linuxpro 9:36 am on 27/03/2011 Permalink
  Tags: , Hartanah, ,   

  Rumah aku di Alam Budiman telah dijual : Siri Pengenalan 

  Hujung tahun lepas aku mula iklankan rumah aku di Alam Budiman. Sewa atau jual. Seminggu kemudian, aku padam perkataan ‘sewa’ dalam iklan tu. Ramai sangat orang telefon tanya. Tak terlayan aku, jadi cukuplah untuk dijual sahaja. Sambutannya hangat, setiap hari ada saja orang telefon. Itu cerita dua bulan lepas. Sekarang tiada lagi orang telefon. Rumah itu sudah dijual.

  Sepanjang tempoh proses jualan itu, aku belajar dan pungut banyak pengalaman. Ya, jual-beli rumah melalui pengalaman sendiri. Dari letak iklan sampailah sekarang menunggu cek bank pembeli disbursed sampai pada aku. Hasilnya, aku ingin ceritakan pengalaman aku tu dalam blog ni. Aku akan jadikan cerita ini secara bersiri bermula aku membeli rumah ni tahun 2007, bila siap pertengahan 2009, aku diami selama setahun lebih hinggalah aku jual baru-baru ni. Ramai rakan tanya, kenapa jual? Insya Allah jawapannya termuat dalam salah satu siri tu nanti.

  Cerita ni mungkin ambil masa. Aku sangat sibuk. Jadi, kalau ada ruang aku tulis. Oleh kerana penjualan rumah aku ni dalam muamalat Islam adalah mengikut kontrak (akad) al-Bay (jual-beli), rangka cerita ni aku akan susun ikut rukun jual-beli iaitu pembeli, penjual, subject matter (rumah), harga dan akad. Tapi rukun-rukun ini mungkin disusun tidak mengikut tertib kerana akan disulami dengan subjek tambahan berkaitan proses jual-beli seperti agent, valuer, pembiayaan bank, lawyer dan sebagainya. Banyak proses, kelaku dan tabiat mereka telah aku sulami. Kalau sempat aku akan sentuh juga akta berkaitan hartanah seperti Kanun Tanah Negara, Tanah Rezab Melayu, Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen-Ejen Harta Tanah, Akta Pemajuan Perumahan, Akta Hak Milik Strata dan Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah.

  Kalaulah aku mampu nanti, semua siri penulisan ini adalah kerangka awal untuk mewujudkan sebuah buku pack berkaitan hartanah Islam yang mungkin aku namakannya sebagai ‘Jual-beli Rumah Patuh Syariah (Eksplorasi Seorang Amatur Hartanah)“. Justeru, aku harap rakan pemuda yang pakar dalam muamalat Islam seperti ustaz Zaharuddin Muhammad, ustaz Nazri Chik dan ustaz Zaharuddin Abd Rahman dapat memberi komentar dan buah fikiran semasa aku melakarkannya nanti.

  Begitu juga, aku menagih tunjuk-ajar otai-otai hartanah khasnya dua rakan yang banyak membantu eksplorasi aku dalam bidang yang agak baru dan ‘pelik’ bagi aku ni. Sebetulnya selama ini aku banyak mendapat panduan ilmu real estate daripada mereka, tuanbri yang power dengan seminar hartanahnya dan abangensem yang tunjuk manco dengan ebook hartanahnya. Begitu juga rakan-rakan hartanah lain geng Kelab Hartawan Hartanah dan otai-otai lain yang selalu aku jumpa di kedai mamak.

  Insya Allah kalau ada daya dan masa, cerita ini akan mengandungi 10 siri seperti di bawah. Tapi siri ini tidak akan mengikut tertib, tapi akan mengikut kepala otak aku.

  - Pembeli
  - Penjual
  - Rumah
  - Harga
  - Akad
  - Agent / Negotiable
  - Valuer
  - Bank & Pembiayaan
  - Lawyer
  - Isu-isu Syariah dalam Jual-beli Rumah

   
 • linuxpro 1:52 am on 10/10/2010 Permalink
  Tags: Hartanah, lelong rumah   

  Bila Aku Angkat Pad Bidaan Rumah Lelong.. 

  Jumaat lepas, tuanbri kata kat aku, ‘Pi la tengok rumah tu!’ Walaupun dah banyak kali pergi, petang tadi aku menapak lagi ke sana. Notis awal nak bersama abangensem. Tapi, takdir dan SMSnya menentukan otai yang ada rahsia hartanah tu ada urusan kecemasan, jadi aku ajak anak bini aku sebagai ganti. Letih mulanya nak pergi sebab aku dah hadir satu seminar di ISS Setiawangsa lepas subuh sampai jam 2 petang. Namun, teruja untuk ‘check’ beberapa rumah lelong, aku paksa diri gak. Dalam tiga jam lebih sempat gak aku panjat naik turun beberapa rumah. Juga sempat buat permintaan abangensem untuk survey studies dan letak cap mohor kat 7-11. Dah dapat sasaran, tuanbri dimaklumkan. ‘Line clear’ tapi masa dah suntuk. Menelusuri ingatan dan tips serta panduan dan pedoman beli rumah lelong sebelum ini memang membantu. Insya Allah kosnya tiada masalah, persiapan dimaksimakan.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel