Updates from October, 2012 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • linuxpro 8:59 am on 24/10/2012 Permalink
  Tags: emas, genneva,   

  Liabiliti Genneva Malaysia melebihi aset 

  Bank Negara Malaysia (BNM) mendapati liabiliti syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd (Genneva Malaysia) melebihi aset syarikat itu.

  Timbalan Menteri Kewangan Datuk Dr Awang Adek Hussin berkata keadaan itu jelas menunjukkan bahawa Genneva Malaysia tidak mampu membayar pulangan kepada pelabur.

  Beliau berkata siasatan awal BNM mendapati syarikat itu memang menjalankan urusniaga penjualan emas untuk menarik minat pelabur, tetapi bertukar kepada hanya mengambil deposit dan urusan pemberian jongkong emas kepada pelanggan tergendala serta lambat.

  Beliau menyifatkan operasi Genneva Malaysia sama seperti kebanyakan skim cepat kaya yang tidak sah.

  “Genneva sudah ada unsur pengambilan deposit dan jumlah yang dilabur oleh rakyat dengan aset yang ada pada syarikat begitu kecil, jadi ada jarak yang amat besar antara aset dan liabiliti.

  “Jadi bagaimana dia (Genneva) nak bayar bila liabiliti berbilion ringgit dan aset pula hanya dalam lingkungan jutaan (ringgit),” kata beliau ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kewangan di Dewan Rakyat semalam.

  Baru-baru ini, BNM bersama Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) serta Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) menyerbu beberapa premis Genneva Malaysia serta kediaman pengarah syarikat selepas beberapa pelabur yang menjadi mangsa tampil membuat laporan polis.

  Dalam pada itu, Awang Adek berkata Bank Negara sedang meneliti tindakan sewajarnya ke atas Genneva Malaysia dan Bank Negara juga tidak mungkin dapat membayar nilai pelaburan kepada para pelanggan syarikat terbabit.

  “Pada mulanya ada yang dapat pulangan dua peratus sebulan, dan ini tidak betul. Kita tak boleh kata pelabur tak bersalah, dia pun melabur dan ada risiko.

  “Syarikat memang salah. Mana ada skim yang boleh bagi pulangan baik, jika ia terlalu bagus, ia tidak mungkin betul,” katanya.

  - Malaysiakini, Bernama

   
 • linuxpro 2:16 pm on 01/10/2012 Permalink
  Tags: , Sunan al-Darimi pengganti Sunan Ibn Majah dalam Kutub al-Sittah   

  Sunan al-Darimi pengganti Sunan Ibn Majah dalam Kutub al-Sittah? 

  Adakah Sunan al-Darimi layak sebagai pelengkap Kutub al-Sittah? Mengapa tidak jika al-Darimi sendiri adalah guru kepada al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmidhi. Malah, sanad thulathiyat Sunan al-Darimi lebih banyak daripada thulathiyat Sahih al-Bukhari yang berjumlah 22 sanad itu. Justeru, sesetengah ulama’ hadith tidak meletakkan Sunan Ibn Majah sebagai kitab keenam dalam Kutub al-Sittah tetapi meletakkan Sunan al-Darimi atau al-Muwatto’ Imam Malik sebagai gantinya.

  Hakikatnya, kurun ketiga hijrah dan keempat hijrah telah melahirkan ratusan karya-karya hadith. Ketika itu tidak wujud karya-karya utama hadith lagi walaupun sebahagiannya lebih terkenal daripada sebahagian karya lain. Namun, proses kajian serta penghasilan karya oleh ulama’ selepas itu telah melahirkan karya-karya utama hadith, antaranya istilah Kutub al-Sittah.

  Namun, pada peringkat awal ahli hadith menjadikan sumber rujukan utama hadith adalah Kutub al-Khamsah tanpa Sunan Ibn Majah. Ulama’ hadith yang mula-mula meletakkan Ibn Majah sebagai pelengkap Kutub al-Sittah ialah Abu al-Fadhl Muhammad bin Tahir al-Maqdisi (m.507) melalui karya beliau Atraf al-Kutub al-Sittah dan Syurut al-A’immah al-Sittah.

  Walaupun al-Muwatto’ dianggap sebagai karya pertama menghimpunkan banyak hadith sahih, namun Sunan Ibn Majah lebih dahulu disenaraikan sebagai Kutub al-Sittah. Ini kerana dalam Sunan Ibn Majah terdapat manfaat dari aspek bab feqah di samping lebih banyak hadith tambahan kepada Kutub al-Khamsah. Walaupun hadith-hadith dalam al-Muwatto’ lebih sahih daripada Sunan Ibn Majah, namun kebanyakkan hadithnya telah terdapat dalam Kutub al-Khamsah, iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidhi dan Sunan al-Nasa’ie. Walaupun begitu, terdapat di kalangan ulama’ hadith seperti Ahmad bin Razin al-Abdari as-Sarqisti (m.535H) dan Ibn al-Athir al-Jazairi (m.606H) yang memilih Muwatto’ imam Malik sebagai kitab keenam tersebut dan bukannya Sunan Ibn Majah atau al-Darimi.

  Langkah menjadikan Ibn Majah sebagai pelengkap Kutub al-Sittah ini diteruskan oleh al-Hafiz Abdul Ghani bin Abd al-Wahid al-Maqdisi (m.600H) yang menghasilkan karya al-Kamal fi Asma’ al-Rijal. Karya beliau ini mengumpulkan biografi semua nama perawi yang terdapat dalam Kutub al-Sittah. Karya al-Kamal ini ini kemudian menjadi induk dan asas pedoman oleh pengkarya lain dalam biografi perawi Kutub al-Sittah lantas meletakkan Sunan Ibn Majah sebagai antara enam karya utama hadith. Antara mereka ialah al-Mizzi (m.742H) (Tahdhib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal), al-Dhahabi (m.748H) (Tahdhib al-Tahdhib dan Al-Kashif fi Asma’ Rijal al-Kutub al-Sittah ), Ibn Kathir, al-Mughlata’i (m.762H) (Ikmal Tahdhib al-Kamal), Ibn Hajar (m.852H) Tahdhib al-Tahdhib dan Taqrib al-Tahdhib) dan al-Khazraji (m.923H) (Khulasah al-Tahdhib).

  Perlu juga diketahui bahawa anggapan memasuk atau mengeluarkan sesuatu karya daripada gabungan karya utama tidak langsung mencacatkan kehebatan karya tersebut dan pengarangnya. Justeru, al-Nawawi (m.675H) dan Ibn Hajar (m.852H) menganggap Sunan al-Darimi lebih sesuai bersama Usul al-Khamsah bagi mengantikan Sunan Ibn Majah. Ini kerana Sunan al-Darimi dianggap lebih sahih walaupun terdapat hadith-hadith mursal dan mauquf yang sebenarnya ada turuq (jalan sanad) lain yang menguatkannya.

  Malah, dalam Sunan al-Darimi terdapat sedikit perawi daif, jarang terdapat hadith munkar dan syaz berbanding dengan Sunan Ibn Majah. Selain itu, Syeikh Abd al-Haq al-Dahlawi menyebutkan Sunan al-Darimi lebih sesuai dimasukkan dalam Kutub al-Sittah kerana sanad hadithnya lebih tinggi serta sanad thulathiyatnya lebih banyak berbanding dengan Sahih al-Bukhari sendiri.

  Walaupun disusun mengikut bab fiqah hingga dipanggil Sunan al-Darimi, ia juga dikenali sebagai musnad kerana sanad hadith-hadithnya kebiasaannya bersambung kepada Nabi SAW. Ini berbeza dengan perawi Sunan Ibn Majah yang terdapat mereka yang ditohmah sebagai pendusta (hadith munkar). Menurut Azami, Ibn Majah tidak memberi klasifikasi atau komentar terhadap hadith-hadith daif dalam karyanya ini seperti yang dilakukan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidhi. Ini menyebabkan perbincangan berlaku di kalangan ulama karya mana yang lebih layak di masukkan dalam Kutub al-Sittah.

  Sunan al-Darimi dihasilkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdul Samad al-Tamimi al-Darimi al-Samarkandi. Menurut al-Kattani dalam Risalah, al-Darimi adalah nisbah panggilan kepada Bani Darim bin Malik, iaitu satu rumpun besar dari Bani Tamin. Beliau dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan pada tahun 181 hijrah, iaitu tahun ulama’ hadith awal Ibn al-Mubarak meninggal dunia. Ketika berumur 74 tahun, beliau dipanggil Ilahi iaitu pada hari Tarwiyah 255 hijrah dan dikebumikan pada hari Arafah yang jatuh pada hari Jumaat.

  Kehebatan ilmu al-Darimi tergambar dengan watak beliau sebagai guru kepada ramai tokoh-tokoh hadith utama seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Abu Zur’ah, Abu Hatim, Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal dan sebagainya. Namun, Ibn Hajar menyebutkan dalam Tahzib bahawa al-Bukhari tidak meriwayatkan daripadanya hadith dalam al-Jami’ al-Sahih, namun Muslim meriwayatkan daripadanya 73 hadith.

  Banyak pujian dan ulasan tentang kewarakan dan keilmuan beliau oleh para ulama’. Cukuplah dengan kalam Khatib al-Baghdadi (m.463H) dalam Tarikhnya, ‘Beliau salah seorang pengembara mencari hadith dan mempunyai kekuatan hafalan dan menghimpunnya secara tertib serta seorang yang siqah, baik, warak dan zuhud” serta kata-kata Muhammad bin Ibrahim al-Syairazi, ‘Beliau memiliki akal yang tajam dan teguh beragama, tiada seorang pun yang serupa pada kecerdikan, ilmu dirayah, hafalan, ibadah dan kezuhudannya, beliau mempopularkan ilmu hadith dan athar di Samarqand serta membanteras para pendusta, seorang ahli tafsir dan fiqh.” (Siyar A’lam al-Nubala’ & Tahzib)

  Selain Sunan, al-Dhahabi menyebutkan dalam Tadhkirah bahawa al-Darimi juga menghasilkan karya al-Tafsir dan al-Jami’. Al-Suyuthi (m.911H) menyatakan kemungkinan yang masih wujud adalah Sunan dan al-Jami’ sahaja.

  Kitab Sunan al-Darimi lebih mashyur di kalangan ahli hadith sebagai Musnad. Ada pula di kalangan mereka yang menamakannya sebagai al-Sahih. Namun menurut al-Sayuthi, Musnad al-Darimi bukanlah musnad kerana disusun mengikut bab. Perlu diketahui bahawa maksud kitab musnad adalah karya hadith yang disusun mengikut nama Sahabat, sama ada mengikut abjad, siapa masuk dahulu Islam, kabilah dan sebagainya. Sunan pula bermaksud karya hadith yang disusun mengikut bab-bab feqah seperti bab iman, bersuci, solat dan seterusnya.

  Justeru, karya beliau ini lebih tepat dipanggil Sunan daripada dipanggil musnad. Walaupun begitu, kadang-kadang istilah musnad juga digunakan kepada karya yang disusun mengikut bab atau huruf dan bukannya mengikut Sahabat sahaja. Ini kerana hadith-hadith tersebut bersanad dan marfu’ kepada Nabi SAW. Menurut al-Iraqi (m.806H), karya beliau mashyur dengan nama musnad kerana sanadnya bersambung hingga kepada Nabi SAW. Ini seperti al-Bukhari yang menamakan karyanya sebagai Al-Jami’ al-Musnad al-Sahih. Walaupun begitu, Sunan al-Darimi juga memuatkan hadith-hadith yang mursal, mu’dhal, munqati’ dan maqtu’.

  Seperti yang disebutkan di atas selain hadith sahih, Sunan al-Darimi juga memuatkan hadith Syaz dan munkar namun dalam hanyalah sedikit. Begitu juga hadith yang tidak bersambung seperti mursal dan mauquf dalam sunannya mempunyai turuq sanad lain yang menguatkannya.

  Sunan al-Darimi telah dicetak dalam beberapa naskah. Penulis tidak pernah bertemu dengan karya syarahnya secara terperinci. Naskah yang ada pada penulis dicetak oleh Dar al-Rayyan li Turath, Kaherah yang ditahqiq dan ditakhrij oleh Fawwaz Ahmad Zamarli dan Khalid al-Sab’i al-‘Alami bertarikh 1407H.

  Naskhah ini mempunyai 2 jilid, 23 kitab yang terdiri daripada 3503 hadith dan athar. Sunan al-Darimi dimulakan dengan Muqaddimah yang mengandungi 57 bab terdiri daripada 654 hadith tentang manusia sebelum Islam, sunnah Nabi SAW, keutamaan ilmu dan yang bersangkutan dengannya. Kemudian sistematika penyusunannya mengikut perbahasan fiqh, iaitu sebanyak 23 kitab dimulai dengan Kitab al-Thaharah dan diakhiri dengan Kitab Fadail al-Quran.

  Sunan al-Darimi kekal sebagai sebuah karya yang mendapat perhatian pengkaji hadith. Ia kemudiaanya dikategorikan sebagai Kutub al-Tis’ah bersekali dengan Kutub al-Sittah, al-Muwatto’ Malik dan Musnad Ahmad. Karya al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi oleh Arent Jan Wensinck (m.1939M) merupakan salah sebuah karya terkenal yang memuatkan Kutub al-Tis’ah sebagai sumber carian hadith.

  Najahudin Lateh
  Shah Alam

   
 • linuxpro 12:43 pm on 27/09/2012 Permalink
  Tags: al-Mu’talif dan al-Mukhtalif dan al-Mutasyabih, , Mengenali perawi hadith yang al-Muttafiq dan al-Muftarik,   

  Mengenali perawi hadith yang al-Muttafiq dan al-Muftarik, al-Mu’talif dan al-Mukhtalif dan al-Mutasyabih 

  Perawi hadith sangat ramai. Seringkali berlaku kesilapan dalam mengenali mereka. Kesilapan berlaku sama ada tersalah orang, bertukar orang, bertukar huruf, titik huruf, baris dan sebagainya. Ini kerana di kalangan perawi ramai yang mempunyai nama yang sama, nama bapa dan datuk yang sama, kunniyah atau laqab yang sama dan sebagainya. Ada pula perawi yang mempunyai ejaan yang sama tetapi sebutkan barisnya adalah berlainan. Kadang-kadang pengumpul hadith hanya mencatatkan nama samaran perawi sahaja dan ini menyukarkan bagi orang awam untuk mengenalinya.

  Sedikit kesilapan dalam membuat proses pengecaman perawi boleh mendatangkan musibah yang besar, terutama dari aspek al-Jarh wa al-Ta’dil. Sebagai contohnya, terdapat nama dua perawi yang serupa tetapi seorang siqah dan seorang lagi daif. Kesilapan mengecam seorang perawi siqah tetapi dikatakan maudu’ (pereka hadith) sedangkan itu adalah orang lain boleh membawa kepada penolakan hadith tersebut.

  Justeru, seorang pelajar dan pengkaji hadith seharusnya mengetahui dengan tepat perawi tersebut sama ada dari aspek latar belakang, tarikh meninggal dunia, nasab, nama samaran, tabaqat, guru serta murid mereka dan sebagainya berkaitan perawi tersebut. Untuk mengenali perawi yang sukar dikenali tersebut, pelajar hadith hendaklah mempunyai kemahiran menyelidik disamping sering merujuk karya-karya ulama’ hadith yang telah membincangkannya.

  Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan proses penyelidikan dan pengecaman perawi seperti berikut :
  1. Al-Muttafiq dan al-Muftarik
  Iaitu perawi yang berbeza tetapi mempunyai persamaan ejaan dan sebutan dari aspek nama, nama bapa dan ke atas, kunniyah (panggilan), laqab (gelaran), nasab keturunan dan sebagainya. Maksudnya satu nama yang dikongsi oleh ramai perawi.

  Sebagai contohnya nama Abdullah sahaja daripada kalangan Sahabat berjumlah lebih 300 orang. Sebab itu terdapat empat Sahabat yang banyak meriwayatkan hadith dikenali dengan al-Abadillah. Justeru mereka dikenali dengan nama Ibn Umar (juga lebih dikenali tinggal di Madinah), Ibn Abbas (Basrah), Ibn Zubair (Mekah) dan Ibn Mas’ud (Kufah).

  Perawi yang sama namanya dan nama bapa ialah seperti nama Umar bin al-Khattab yang dikongsi dengan enam perawi berlainan dan Anas bin Malik yang dikongsi oleh lima orang perawi. Begitu juga nama al-Khalil bin Ahmad mempunyai enam orang yang berbeza. Contoh yang sama dengan nama perawi, bapa dan datuk ialah seperti Ahmad bin Ja’far bin Hamdan yang berkongsi dengan empat orang sementara gelaran Abu Umran al-Jawni mempunyai dua orang yang berlainan.

  Untuk mengecam perawi yang nama sama begini, pengkaji hadith hendaklah memastikan periwayatan berlaku pada satu zaman. Justeru, perawi yang bersamaan tersebut dikenali melalui tarikh mereka meninggal dunia yang menunjukkan mereka pernah hidup sezaman dan berguru dengan guru atau perawi yang diriwayatkan hadith tersebut.

  2. Al-Mu’talif dan al-Mukhtalif
  Iaitu perawi yang mempunyai persamaan ejaan tetapi berbeza sebutan dari aspek nama, kunniyah (panggilan), laqab (gelaran) dan nasab keturunan.

  Sebagai contohnya, ejaan nama (Ba’ Shin Ra’) biasanya disebut nama perawi dengan baris bawah pada huruf Ba’ (Bisr). Namun, terdapat empat orang perawi yang berbeza kerana sebutan nama mereka dengan baris hadapan (Busr). Mereka ialah Abdullah bin Busr, Busr bin Said, Busr bin Ubaidillah dan Busr al-Daylami. Begitu juga perawi lain yang mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan sebutan seperti Salam dan Sallam dan Miswar dan Musawwar. Kadang-kadang, terdapat pula perawi yang berlainan huruf ejaan tetapi sebutannya hampir sama seperti al-Bazzaz (dengan Zai’) dan al-Bazzar (dengan Ra’), al-Azra’i dan al-Adra’i, Hizam dan Haram serta al-Thawri dan al-Tawwazi.

  Perbezaan begini hanya boleh dibuat pengecaman melalui kemahiran tinggi pengkaji hadith. Ini kerana sebutan untuk perawi yang juga berbeza ini hanya diketahui dan dijaga melalui hafalan sahaja selain daripada penggunaan sebutan yang masyhur di kalangan ahli hadith.

  3. Al-Mutasyabih
  Iaitu perawi yang mempunyai persamaan ejaan dan sebutan, tetapi terdapat perbezaan pada sebutan nama bapa walaupun sama pada ejaannya. Begitu juga sebaliknya iaitu perbezaan terdapat pada nama perawi tetapi persamaan pada nama bapa.

  Sebagai contohnya, nama perawi sama, tetapi nama bapa perawi berbeza seperti kebanyakkan nama Musa bin Ali dieja dan disebut dengan baris atas huruf (Ain) kecuali bapa perawi bernama Musa bin Ulai bin Rabah al-Laghmi yang disebut dengan baris hadapan. Contoh lain nama Muhammad bin ‘Aqil (baris atas) dan Muhammad bin ‘Uqail (baris hadapan) Abu ‘Amru al-Saibani (huruf Sin) dan Abu ‘Amru al-Syaibani (huruf Syin). Begitu juga sebaliknya, contohnya nama perawi yang berbeza, tetapi bersamaan pada nama bapa seperti Suraij bin al-Nu’man (huruf Sin dan Jim) dan Syuraih bin al-Nu’man (huruf Syin dan Ha’), Amru bin Zararah dan Umar bin Zararah serta Hayyan al-Asadi dan Hanan al-Asadi.

  Al-Mutasyabih juga meliputi nama perawi dan nama bapa yang sama pada ejaan dan sebutan, tetapi nama mereka ada yang dahulu dan ada yang dibelakang. Contohnya, perawi bernama al-Aswad bin Yazid dan Yazid bin al-Aswad adalah dua perawi yang berlainan. Begitu juga jika terdapat perbezaan pada huruf yang dahulu dan yang dibelakang seperti serta Ayyub bin Sayyar (huruf Sin dahulu) dan Ayyub bin Yasar (huruf Ya’ dahulu).

  Terdapat beberapa istilah lain berkaitan dengan nama-nama perawi. Antaranya seperti berikut al-Muhmal iaitu perawi yang meriwayatkan daripada dua perawi yang sama nama tanpa disebut sesuatu yang membezakannya; al-Mubham iaitu perawi yang tidak jelas namanya pada matan atau sanad sama ada lelaki atau perempuan; dan al-Mufradat iaitu seorang perawi sahaja yang dikenali dengan sesuatu nama, kunniyah atau laqab dan tidak digunakan oleh orang lain.

  Najahudin Lateh
  Shah Alam
  27 September 2012

   
 • linuxpro 12:28 pm on 26/09/2012 Permalink
  Tags: , Mengenali Simbol (Rumuz) dalam Karya Hadith, simbol hadith   

  Mengenali Simbol (Rumuz) dalam Karya Hadith 

  Seorang pencinta ilmu hadith mesti memahami simbol atau rumuz hadithiah. Ia merupakan suatu metodologi penulisan yang menarik, terutama bagi karya-karya yang menghimpunkan hadith daripada karya-karya utama hadith. Simbol bagi karya hadith biasanya berbentuk singkatan satu, dua atau beberapa huruf daripada nama penulis atau nama karya itu sendiri.

  Simbol (rumuz) kepada sesebuah karya atau penulis juga suatu keistimewaan dalam tradisi kutub khanah Islam. Ia memberi perlambangan bahawa banyaknya karya ulama’ Islam dalam pelbagai bidang yang memerlukan suatu simbol untuk mengenalinya. Ia juga mencabar minda dan pengetahuan para pelajar untuk mengenali simbol tersebut dan seterusnya bertemu dengan siapa ulama’ yang dimaksudkan dan sandaran karya sebenar.

  Bidang hadith dan fiqh merupakan dua bidang Islam yang sangat banyak menggunakan simbol bagai melambangkan seseorang tokoh atau karya. Sebagai contohnya ketika anda membaca karya fiqh al-Syafie, anda bertemu dengan simbol ‘??’ dan ‘??’. Jika anda tidak faham bahawa ia merujuk kepada ‘Syeikh Ibn Hajar al-Haithami’ dan ‘Syeikh al-Khatib al-Syirbini’, anda tentu tidak dapat mengenali siapakah yang dimaksudkan dengan simbol tersebut.

  Begitu juga dalam bidang hadith. Banyak tulisan ulama’ hadith menggunakan simbol bagi menggambarkan karya seseorang tokoh pengumpul hadith. Anda tentu pernah bertemu dengan istilah ‘Diriwayatkan oleh al-Sittah, al-Tis’ah, al-Muttafaq Alaih’ dan sebagainya. Justeru, kalau anda tidak memahami simbol tersebut, anda tentu tertanya-tanya siapakah dan karya manakah yang meriwayatkan hadith tersebut.

  Namun, kadang-kadang maksud simbol untuk ulama’ fiqh dan hadith adalah berbeza. Sebagai contohnya, simbol ‘syaikhan’ dalam fiqh al-Syafie ialah Imam al-Rafie dan Imam al-Nawawi sedangkan dalam hadith bermaksud diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim.

  Kita juga perlu memahami ulama’-ulama’ hadith menggunakan simbol yang berbeza dalam karya mereka. Walaupun begitu, kebanyakkannya adalah sama kecuali terdapat sedikit perbezaan bagi karya-karya tertentu. Untuk memudahkan anda, saya akan menyebutkan simbol-simbol karya hadith terutamanya yang digunakan oleh al-Suyuthi dalam al-Jami’ al-Saghir dan al-Jami’ al-Kabir, al-Munawi dalam Kunuz al-Haqaiq dan Ibn Hajar al-Asqalani dalam Bulugh al-Maram.

  Untuk hadith yang diriwayatkan oleh lebih seorang pungumpul hadith, simbol yang digunakan adalah seperti berikut :

  Karya yang dirujuk dengan simbol tokoh hadith di atas adalah al-Bukhari (maksudnya dalam Sahih al-Bukhari), Muslim (maksudnya dalam Sahih Muslim), Abu Dawud (maksudnya dalam Sunan Abi Dawud), al-Tirmidhi (maksudnya dalam Sunan al-Tirmidhi), al-Nasaie (maksudnya dalam Sunan al-Nasaie), Ibn Majah (maksudnya dalam Sunan Ibn Majah), Imam Ahmad (maksudnya dalam Musnad Imam Ahmad), Imam Malik (maksudnya dalam al-Muwatto’) dan al-Darimi (maksudnya dalam Sunan al-Darimi)

  Simbol untuk hadith yang diriwayat dan dikumpulkan dalam karya seseorang tokoh hadith pula adalah seperti berikut :

   
 • linuxpro 9:57 am on 25/09/2012 Permalink
  Tags: , Kaedah Takhrij Hadith Melalui Komputer dan Internet, takhrij hadith   

  Kaedah Takhrij Hadith Melalui Komputer dan Internet 

  Takhrij hadith adalah suatu ilmu untuk menunjukkan asal usul tempat sesebuah hadith dalam sumbernya yang asal dengan sanadnya yang lengkap daripada pengarang hinggalah kepada Rasululah SAW serta menjelaskan klasifikasi darjatnya ketika diperlukan.

  Bagi pelajar dan pengkaji hadith, ilmu ini wajib dipelajari lantas dapat memastikan sumber asal sesebuah hadith dan klasifikasi hadith tersebut sama ada sahih, daif atau maudhuk (rekaan). Ilmu ini sangat penting bagi memastikan sumber kedua selepas al-Quran ini benar-benar daripada Nabi SAW sementelah dapat menyahut seruan Baginda SAW : “Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

  Ulama’ hadith telah mengariskan beberapa kaedah untuk takhrij hadith. Antara mereka seperti Dr. Mahmud Tahhan (Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid), Dr. Walid ibn Hasan al-’Ani Manhaj Dirasat al-Asanid wa al-Hukm `Alayha : wa Yalihi Dirasat fi Takhrij al-Ahadith), Dr.`Abd al-Mahdi (Turuq Takhrij Hadith Rasulullah S.A.W) dan Dr. Muhammad Abu al-Layth (Takhrij al-Hadith Nash’atuhu Wa Manhajiyyatuhu)

  Secara umum terdapat beberapa kaedah takhrij hadith yang digariskan itu, antaranya :
  1. Takhrij melalui nama perawi hadith yang tertinggi daripada Sahabat
  2. Takhrij melalui perkataan pertama matan hadith
  3. Takhrij melalui perkataan daripada matan hadith (biasanya yang gharib dan jarang digunakan)
  4. Takhrij melalui kandungan tajuk hadith
  5. Takhrij melalui keadaan sifat matan dan sanad hadith (qudsi, mutawatir, daif dll)
  6. Takhrij melalui pembacaan dan observasi yang teliti kepada karya hadith

  Namun, ledakan teknologi maklumat telah menghasilkan dua lagi kaedah takhrij iaitu melalui kemudahan teknologi maklumat dan internet. Justeru, takhrij hadith kini semakin mudah dengan syarat pengguna mestilah mengetahui serba sedikit bahasa Arab bagi memudahkan proses interaksi dengan lafaz hadith dalam bahasa Arab. Dua kaedah takhrij hadith kontemporari tersebut adalah :

  1. Takhrij melalui komputer dengan menggunakan software khas (seperti cakera padat al-Maktabah al-Syamailah dan Mausuah al-Hadith al-Syarif)
  2. Takhrij melalui laman web di internet (seperti laman web http://www.dorar.net/enc/hadith dan http://hadith.al-islam.com)

  Pengunaan kedua-dua kaedah tersebut sangat mudah. Silalah untuk mencubanya.

  Najahudin Lateh
  24 September 2012